Monday, May 6, 2013

tentang 3 perkara


Ada 3 perkara dalam hidup yang tidak akan kembali :
1. Waktu
2. Kata-kata
3. Kesempatan.

Ada 3 perkara yang dapat menghancurkan hidup seseorang :
1. Kemarahan
2. Keangkuhan
3. Dendam.

Ada 3 perkara yang tidak boleh hilang :
1. Harapan
2. Keikhlasan
3. Kejujuran.

Ada 3 perkara yang paling berharga :
1. Kasih Sayang
2. Cinta
3. Kebaikan.

Ada 3 perkara dalam hidup yang tidak pernah pasti :
1. Kekayaan
2. Kejayaan
3. Mimpi.

Ada 3 perkara yang membentuk watak seseorang :
1. Komitmen
2. Ketulusan
3. Kerja keras.

Ada 3 perkara yang membuat kita sukses :
1. Tekad
2. Kemauan
3. Fokus.

Ada 3 perkara yang tidak pernah kita tahu :
1. Rezeki
2. Umur
3. Jodoh.

Tapi, ada 3 perkara dalam hidup yang pasti, yaitu :
1. Tua
2. Sakit
3. Kematian.

No comments:

Post a Comment